Jednou z viacerých rodín ovládajúcich Poľnohospodárske družstvo v Sokolciach sú aj Lelkešovci.

Jednou z viacerých rodín ovládajúcich Poľnohospodárske družstvo v Sokolciach sú aj Lelkešovci.

Zdroj: Maňo Štrauch