Megaprojekty - Klingerka

Výstavba na mieste bývalého areálu Gumon - 40-podlažná veža (nerealizované). Čítajte viac.

Zdroj: Vizualizácia - Klingerka