Jana Studničková - výkonná riaditeľka pre marketing, Telefonica O2

Jana Studničková - výkonná riaditeľka pre marketing, Telefonica O2

Zdroj: Martina Brunovská