Lego, lego postavičky

Lego, lego postavičky

Zdroj: TASR / AP