Vizualizácia kaštieľa v Lučenci

Vizualizácia kaštieľa v Lučenci

Zdroj: EIA/Proart