Nová Lodenica v Karlovej Vsi - nová vizualizácia

Nová Lodenica v Karlovej Vsi - nová vizualizácia

Zdroj: MČ Karlova Ves/Office 110