Kde sa oplatí rozbehnúť biznis

Európa ani Spojené štáty nestačia na rivala z východu

Najlepšie krajiny pre podnikanie

Najlepšie krajiny pre podnikanie

Hongkong obhájil prvenstvo v zostave krajín s najatraktívnejším podnikateľským prostredím. Agentúra Bloomberg, ktorá rebríček zostavila, využila pri jeho tvorbe jedenásť rôznych zdrojov a následne zoradila štáty na základe šiestich hlavných kritérií:
1. Stupňa ekonomickej integrácie (10 % celkového hodnotenia): Zahŕňa členstvo v Svetovej obchodnej organizácii, vzájomný vzťah s globálnym trhom, koncentráciu na trhu či rizikovosť krajiny.
2. Náklady na založenie firmy (20 % celkového hodnotenia): Tvoria ich náklady, postupy a časová náročnosť na rozbehnutie a financovanie podnikania a priame zahraničné investície.
3. Náklady na prácu a materiál (20 % celkového hodnotenia): Zahŕňajú náklady na pracovnú silu (jej početnosť, produktivitu či minimálnu mzdu v krajine) a cenu materiálu (závisí napr. od miery vyčerpania prírodných zdrojov).
4. Náklady na prepravu tovaru (20 % celkového hodnotenia): Zahŕňajú efektivitu logistiky, výkonnosť exportu a importu, kvalitu prístavnej infraštruktúry či prepojenosť námornej dopravy.
5. Menej zjavné náklady (20 % celkového hodnotenia): Sú tvorené indexom vnímania korupcie či mierou inflácie v krajine.
6. Pripravenosť miestnej spotrebiteľskej základne (10 % celkového hodnotenia): Zahŕňa veľkosť strednej triedy, spotrebu domácností či HDP na obyvateľa.
Pri jednotlivých krajinách je v rebríčku uvedené najprv celkové poradie a následne poradie a dosiahnutý percentuálny zisk v jednotlivých kategóriach.

Slovensko v zverejnenej prvej päťdesiatke krajín nefiguruje, Česko skončilo na 33. mieste a oproti minulému roku si polepšilo o jednu pozíciu. Bloomberg upozorňuje na slabé umiestnenie krajín BRICS, ktoré by sa mali vďaka rýchlemu rastu stať v budúcnosti dominantnými ekonomikami sveta. V prvej päťdesiatke sa umiestnila Čína (v porovnaní s minulým rokom si pohoršila o 5 miest a skončila 24.) a Južná Afrika (pohoršila si o 9 miest a skončila 34.). Rusko, India a ani Brazília sa medzi najlepších 50 krajín nedostali.

Zdroj: bb, Foto: SITA / AP