„Pozemky pod priemyselným parkom sme si museli usporiadať sami a dokonca sme vrátili štátnu pomoc,“ hovorí starosta Kechneca Jozef Konkoly.

„Pozemky pod priemyselným parkom sme si museli usporiadať sami a dokonca sme vrátili štátnu pomoc,“ hovorí starosta Kechneca Jozef Konkoly.

Zdroj: Iveta Vaculová