V pohybe svalov a tvorbe tieňov rozoznáva softvér od EmotionID konkrétnu emóciu.

V pohybe svalov a tvorbe tieňov rozoznáva softvér od EmotionID konkrétnu emóciu.

Zdroj: Maňo Štrauch