Pozemky, na ktorých má vyrásť Obytný súbor Záhorská

Pozemky, na ktorých má vyrásť Obytný súbor Záhorská

Zdroj: EIA/RV Development 9