Koľko utečencov prišlo na Slovensko a koľko dostávajú od štátu

Čísla nie sú dojmy. Dokážu nám ukázať širšie súvislosti a fakticky odpovedať na otázky, ktoré budia pri diskusii často vášnivé emócie. Pri príležitosti medzinárodného dňa utečencov (20. júna) vám prinášame pár podstatných, ktoré vás možno prekvapia.

25,9 milióna

25,9 milióna

V roku 2018 bolo na celom svete vysídlených viac ako 70 miliónov ľudí, čo je historicky najvyšší počet zaznamenaný od založenia UNHCR pred 70 rokmi. Z vysídlených osôb je 25,9 milióna utečencov, 41,3 milióna ľudí je vnútorne vysídlených v rámci hraníc svojich krajín a 3,5 milióna sú žiadatelia o azyl. Utečenec je podľa definície vychádzajúcej z konventu OSN v roku 1951 osoba, ktorá má opodstatnené obavy z prenasledovania z rasových, náboženských, národnostných a politických dôvodov, alebo pre príslušnosť k určitej sociálnej skupine a z dôvodu týchto obáv sa nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny pôvodu, ani využiť ochranu tejto krajiny. Utečencom je tiež osoba bez štátnej príslušnosti, ktorá sa z vyššie spomenutých dôvodov nemôže alebo nechce vrátiť do krajiny svojho obvyklého bydliska. V slovenskom právnom poriadku bol pojem utečenec nahradený pojmom azylant. (Zdroj: Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov, Medzinárodná organizácia pre migráciu SR)

Zdroj: TASR