Šiesta etapa projektu Panorama v Košiciach

Šiesta etapa projektu Panorama v Košiciach

Zdroj: EIA/ MM Invest