Andromeda (po úpravách v júni 2019)

Andromeda (po úpravách v júni 2019)

Zdroj: Andromeda Invest