Kaňon Todgha Gorge, Maroko

Kaňon Todgha Gorge, Maroko

Zdroj: Daniela Rifai