Dom pri lese, Rusovce

Dom pri lese, Rusovce

Zdroj: Ľubomír Peráček ml, Jozef Barinka