Eurovea City - pohľad z vrchu na rozloženie budov zóny

Eurovea City - pohľad z vrchu na rozloženie budov zóny

Zdroj: JTRE