Urbanistická štúdia Zóny Mlynské Nivy - Západ

Urbanistická štúdia Zóny Mlynské Nivy - Západ

Zdroj: Aurex, Siebert+Talaš