Klobučnícka ulica po úpravách (vizualizácia)

Klobučnícka ulica po úpravách (vizualizácia)

Zdroj: Mesto Bratislava