Nálezy získané prieskumnými vrtmi v roku 2012

Nálezy získané prieskumnými vrtmi v roku 2012

Zdroj: EIA/MŽP SR