Porovnanie nového (vľavo) a starého modelu traktora

Porovnanie nového (vľavo) a starého modelu traktora

Zdroj: Werkemotion