Porovnanie starého (vľavo) a nového modelu

Porovnanie starého (vľavo) a nového modelu

Zdroj: Werkemotion