O kvalite prác na Mochovciach vypovedá aj absurdná montáž umývadiel. Ich prívodové a odtokové rúry sú od nich vzdialené asi meter

O kvalite prác na Mochovciach vypovedá aj absurdná montáž umývadiel. Ich prívodové a odtokové rúry sú od nich vzdialené asi meter

Zdroj: Interný zdroj z Mochoviec