Na čele slovenskej výroby cukru, kotlov i pneumatík

Na čele slovenskej výroby cukru, kotlov i pneumatík

Zdroj: Maňo Štrauch