Pri Mlynoch (ilustračná vizualizácia)

Pri Mlynoch (ilustračná vizualizácia)

Zdroj: AT26 Architects