Pôdoryz prvého nadzemného podlažia

Pôdoryz prvého nadzemného podlažia

Zdroj: EIA / Igor Králik