Prora - mládežnícka ubytovňa (2012)

Prora - mládežnícka ubytovňa (2012)

Zdroj: Wikimedia / Derzno