Jiří Plíšek

Jiří Plíšek

Zdroj: Stavebná sporiteľňa Českej sporiteľne