Namiesto skupín žien láka stredisko dvojice

Namiesto skupín žien láka stredisko dvojice

Zdroj: Salzburger Sportwelt