Namotáva zjavom 
a potom už nepustí
 5/5

Namotáva zjavom 
a potom už nepustí
 5/5

Zdroj: Hyundai