Pri mýte 2 - prístup do parku od Kominárskej ulice

Pri mýte 2 - prístup do parku od Kominárskej ulice

Zdroj: TREND Reality