Staré záhrady Lamač - miesto pre novú obytnú zónu

Staré záhrady Lamač - miesto pre novú obytnú zónu

Zdroj: Google StreetView