Spoločný stánok na IGW Grüne Woche Berlín

Spoločný stánok na IGW Grüne Woche Berlín

Zdroj: SNOPK