Tri generácie Holčíkovcov: zakladateľ firmy Murat Miroslav Holčík, jeho mladšia dcéra Miroslava a syn staršej dcéry Tomáš Nemčovič

Tri generácie Holčíkovcov: zakladateľ firmy Murat Miroslav Holčík, jeho mladšia dcéra Miroslava a syn staršej dcéry Tomáš Nemčovič

Zdroj: Martina Brunovská