Na snímke zľava novozvolený predseda Branislav Tréger ZMOS a  bývalý predseda Michal Sýkora

Na snímke zľava novozvolený predseda Branislav Tréger ZMOS a bývalý predseda Michal Sýkora

Zdroj: TASR / AP