Protesty v Hamburgu

Protesty v Hamburgu

Zdroj: SITA / AP