Výstavba Nových nív (október 2019)

Výstavba Nových nív (október 2019)

Zdroj: Miroslava Spodniaková