BD Nobelova 1 - Ukotvenie zábradlia

BD Nobelova 1 - Ukotvenie zábradlia

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.