BD Nobelova 1 - Priestor medzi bytovými domami

BD Nobelova 1 - Priestor medzi bytovými domami

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.