Polyfunkčný objekt Tomášikova (Semiramis)

Polyfunkčný objekt Tomášikova (Semiramis)

Zdroj: EIA/Merius