10_Nová Terasa_Vnútorné parkovanie 1

10_Nová Terasa_Vnútorné parkovanie 1

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.