10_Nová Terasa_Vnútorné parkovanie 2

10_Nová Terasa_Vnútorné parkovanie 2

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.