13_Nová Terasa_Poštové schránky na fasáde

13_Nová Terasa_Poštové schránky na fasáde

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.