16_Nová Terasa_Spoločné chodby

16_Nová Terasa_Spoločné chodby

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.