24_Nová Terasa_Členitá strecha

24_Nová Terasa_Členitá strecha

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.