25_Nová Terasa_Zelená strecha

25_Nová Terasa_Zelená strecha

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.