26_Nová Terasa_Rozvody chladenia po fasáde

26_Nová Terasa_Rozvody chladenia po fasáde

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.