9_Nová Terasa_Vonkajšie parkovanie

9_Nová Terasa_Vonkajšie parkovanie

Zdroj: Armatrade GRP, s.r.o.