Sand Resort (situácia v území)

Sand Resort (situácia v území)

Zdroj: Park Villa