Vizualizácie projektu Lesopark

Vizualizácie projektu Lesopark

Zdroj: EIA/Lesopark Kvetoslavov