Vizualizácia druhej etapy projektu Nový Ružinov

Vizualizácia druhej etapy projektu Nový Ružinov

Zdroj: Eia/Compass Architekti